Buổi lễ ký kết giữa m.y.c việt nam và chuyên gia nước ngoài

BUỔI LỄ KÝ KẾT GIỮA M.Y.C VIỆT NAM VÀ CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI

Công ty M.Y.C Việt Nam (Master Your Communication) – đơn vị đào tạo tác phong và kỹ năng giao tiếp …

BUỔI LỄ KÝ KẾT GIỮA M.Y.C VIỆT NAM VÀ CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI Chi tiết »