Đào tạo in-house

6 lý do nên đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp – đào tạo inhouse

1. Tiết kiệm chi phí

Nếu số lượng nhân viên của doanh nghiệp càng đông (trên 10 nhân viên) thì mức chi phí đầu tư vào khoá học giảm xuống đáng kể cho doanh nghiệp mà vẫn đảm bảo được nội dung mong muốn của chủ doanh nghiệp.

2. Hiệu quả cao

Chương trình được thiết kế riêng biệt sau khi khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp, chúng tôi sẽ thiết kế bài đào tạo theo mục tiêu phát triển của doanh nghiệp, tập trung vào nội dung cần đào tạo, tiết giảm thời gian đào tạo mà vẫn đạt được hiệu quả cao.

3. Chủ động thời gian

Doanh nghiệp có thể chủ động lựa chọn thời gian phù hợp nhất với thời gian làm việc của nhân viên và báo cho M.Y.C Việt Nam sắp xếp

4. Bảo mật thông tin

Những thông tin nội bộ về năng lực của doanh nghiệp, thông tin nhân viên….những thông tin của doanh nghiệp chúng tôi áp dụng nguyên tắc và uy tín của những người coach để giữ bí mật cho khách hàng

5. Gắn kết nội bộ

Cơ hội để các phòng ban có cơ hội kết nối với nhau, hiểu nhau hơn để hợp tác với nhau thật tốt giúp cho doanh nghiệp có sự đoàn kết nội bộ

6. Nội dung thực tế

Nội dung đào tạo dựa vào năng lực thực tế và năng lực mong muốn đạt được, chúng tôi sẽ thiết kế bài đào tạo cho phù hợp giúp doanh nghiệp có cơ hội hiểu được những vướng mắc và nhu cầu của nhân viên mình từ đó giúp họ đạt được điều họ muốn từ đó sẽ giúp được doanh nghiệp đạt được điều chủ doanh nghiệp muốn.

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC